Data Anggota MUI DKI Jakarta

wdt_IDNoNama LengkapJabatan
11KH. Munahar MuchtarKetua Umum
22H. Risman Muchtar, S. Sos. I., M.SiWakil Ketua Umum 1
33DR. H. Didi Supandi, M.A.Wakil Ketua Umum 2
44KH. Yusuf Aman, MA.Sekretaris Umum
55Drs. H. Abi Ichwanuddin, M. Sibendahara Umum
66H. Muharno DKWakil Bendahara 1
77Sanusi, STWakil Bendahara 2
88Murtadho, S. AgKepala Sekretariat
99KH. Zulfa Mustofa, MYKetua Bidang Fatwa
1010Dr. KH. A. Luthfi Fathullah, MA.Ketua Bidang Dakwah
NoNama LengkapJabatan